cacttus logo

Kemi kënaqësinë të ju ftojmë në ngjarjen “Security Day in Prishtina”, organizuar nga Cacttus së bashku me Fortinet – lider i paisjeve për siguri të rrjetave.

Prezantimet do të jenë teknike duke u fokusuar në produkte, zgjidhje dhe teknologji të fundit që ofron Fortinet.

Ngjarja do të mbledh njerëz nga sfera e TIK-ut, sigurisë dhe ekspertë nga Fortinet në Sirius Hotel, Prishtinë.

Agjenda:

09.00 – 09.30 Registration & Coffee
09.30 – 09.45 Cacttus corporate presentation
09.45 – 10.00 Fortinet corporate presentation
10.00 – 10.45 Fortinet Product Portfolio
11.15 – 11.45 FortiGate presentation
11.45 – 12.15 Coffee break
12.15 – 12.45 Secured Wireless and Mobility
12.45 – 13.15 How to protect against Advanced Persistent Threats
13.15 – Lunch

Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke dërguar email në info@cacttus.com deri më 15.10.2015.