cacttus logo
Subscribe to our Newsletter

ÇFARË THONË KLIENTËT TANË PËR NE

Blockqoute
  • Jo vetëm që CACTTUS-i është i shumanshëm dhe tërheqës në biznes, por dhe janë adaptuar shumë shpejt që t’ju përputhen kërkesave tona. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Ka qenë përvojë me vlerë jashtëzakonisht të madhe pasi që e kemi gjetur një trajner shumë të ditur dhe proaktiv që kishte vullnet të jap leksione në shumë ndërtesa edhe pse ishin larg njëra tjetrës. – Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

  • Ne jemi shumë të kënaqur me rezultatet. Pa asnjë dyshim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë CACTTUS Sh.a. për implementimin dhe zhvillimin e sistemeve të ngjashme softuerike. – Albi

  • Projekti përfundoi shumë shpejt dhe ata ishin shumë fleksibil. Entuziazmi dhe krijueshmëria e tyre e bëri bashkpunimin me ta një përvojë shumë pozitive. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Procesi i punës së tyre ishte jashtëzakonisht i plotë dhe efektiv. Puna e tyre rezultoi në një listë të gjerë dhe të larmishmërisë së pabesueshme të opsioneve për ne. – Zyra e Kryeministrit të Kosovës

  • Ne e rekomandojmë këtë zgjidhje për ERP dhe poashtu CACTTUS-in qe ka treguar nivel të lartë të profesionalizmit, përsosmëri, fleksibilitet, qasje personale dhe implementimit me kohë të zgjidhjes për kompaninë tonë. – Tulltorja

  • CACTTUS na dërgoi nga një IT infrastrukturë jo-bashkëpunuese në një infrastrukturë me web-hapësira dhe me shkëmbim të automatizuar të informatave, sistem ky që po i then barierat dhe po rrit produktivitetin në të gjithë kompaninë. – Rrjeti Kosovar për Telekomunikacion Tokësor

  • Menaxhmenti i BPK-së ka pranuar se standardet dhe niveli i shërbimeve të ofruara nga CACTTUS tejkalon standardet të kërkuara nga BQK. Ne nuk do ngurronim që ta rekomandonim CACTTUS Sh.a. si partner të vlefshëm për trajnim dhe konsulencë. – Banka Qëndrore e Kosovës

Blockquote