Subscribe to our Newsletter

ÇFARË THONË KLIENTËT TANË PËR NE

Blockqoute
  • Jo vetëm që CACTTUS-i është i shumanshëm dhe tërheqës në biznes, por dhe janë adaptuar shumë shpejt që t’ju përputhen kërkesave tona. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Ka qenë përvojë me vlerë jashtëzakonisht të madhe pasi që e kemi gjetur një trajner shumë të ditur dhe proaktiv që kishte vullnet të jap leksione në shumë ndërtesa edhe pse ishin larg njëra tjetrës. – Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

  • Ne jemi shumë të kënaqur me rezultatet. Pa asnjë dyshim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë CACTTUS Sh.a. për implementimin dhe zhvillimin e sistemeve të ngjashme softuerike. – Albi

  • Projekti përfundoi shumë shpejt dhe ata ishin shumë fleksibil. Entuziazmi dhe krijueshmëria e tyre e bëri bashkpunimin me ta një përvojë shumë pozitive. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • CACTTUS-i na ka pajisur me njerëzit më të mirë dhe kanë arritur rezultate të jashtzakonshme për të cilat nuk kemi menduar që janë të arritshme. – Exclusive

  • Zgjidhja e ofruar nga CACTTUS Sh.a. na ofroi mundësi dhe kapacitet të fuqishëm të integrimit dhe platformë e cila me lehtësi i ekspozon informata produktive punonjësve tane – informata të cilat më herët kanë qenë të mbyllura në sistemet tona manuale të arkivimit. – KosovaLive

  • Menaxhmenti i BPK-së ka pranuar se standardet dhe niveli i shërbimeve të ofruara nga CACTTUS tejkalon standardet të kërkuara nga BQK. Ne nuk do ngurronim që ta rekomandonim CACTTUS Sh.a. si partner të vlefshëm për trajnim dhe konsulencë. – Banka Qëndrore e Kosovës

  • CACTTUS na dërgoi nga një IT infrastrukturë jo-bashkëpunuese në një infrastrukturë me web-hapësira dhe me shkëmbim të automatizuar të informatave, sistem ky që po i then barierat dhe po rrit produktivitetin në të gjithë kompaninë. – Rrjeti Kosovar për Telekomunikacion Tokësor

Blockquote