cacttus logo
Subscribe to our Newsletter

ÇFARË THONË KLIENTËT TANË PËR NE

Blockqoute
  • Jo vetëm që CACTTUS-i është i shumanshëm dhe tërheqës në biznes, por dhe janë adaptuar shumë shpejt që t’ju përputhen kërkesave tona. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Ka qenë përvojë me vlerë jashtëzakonisht të madhe pasi që e kemi gjetur një trajner shumë të ditur dhe proaktiv që kishte vullnet të jap leksione në shumë ndërtesa edhe pse ishin larg njëra tjetrës. – Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

  • Ne jemi shumë të kënaqur me rezultatet. Pa asnjë dyshim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë CACTTUS Sh.a. për implementimin dhe zhvillimin e sistemeve të ngjashme softuerike. – Albi

  • Projekti përfundoi shumë shpejt dhe ata ishin shumë fleksibil. Entuziazmi dhe krijueshmëria e tyre e bëri bashkpunimin me ta një përvojë shumë pozitive. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • CACTTUS-i na ka pajisur me njerëzit më të mirë dhe kanë arritur rezultate të jashtzakonshme për të cilat nuk kemi menduar që janë të arritshme. – Exclusive

  • Kompaninë CACTTUS e kemi zgjedhur për arsye se kanë kuptim të qartë, të plotë dhe të thellë në teknologji kompjuterike. CACTTUS ka qenë jashtëzakonisht fleksibil në përshtatshmërinë e trajnimit tonë specifik dhe të kushteve të domosdoshme për trajnimin e intranetit. – Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

  • Kushtet e kontratës së nënshkruar para fillimit të projektit janë plotësuar, si për shembull: orari i liferimit të pajisjeve, orari i kompletimit të fazave përkatëse të projektit, dhe përkrahja e nevojshme pas përfundimit të projektit. – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

  • Ne jemi të kënaqur me qasjen që CACTTUS pati në drejtim të kërkesave për ndihmë dhe përgjegjshmërisë. – Coca Cola

Blockquote