cacttus logo
Subscribe to our Newsletter

ÇFARË THONË KLIENTËT TANË PËR NE

Blockqoute
  • Jo vetëm që CACTTUS-i është i shumanshëm dhe tërheqës në biznes, por dhe janë adaptuar shumë shpejt që t’ju përputhen kërkesave tona. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Ka qenë përvojë me vlerë jashtëzakonisht të madhe pasi që e kemi gjetur një trajner shumë të ditur dhe proaktiv që kishte vullnet të jap leksione në shumë ndërtesa edhe pse ishin larg njëra tjetrës. – Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

  • Ne jemi shumë të kënaqur me rezultatet. Pa asnjë dyshim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë CACTTUS Sh.a. për implementimin dhe zhvillimin e sistemeve të ngjashme softuerike. – Albi

  • Projekti përfundoi shumë shpejt dhe ata ishin shumë fleksibil. Entuziazmi dhe krijueshmëria e tyre e bëri bashkpunimin me ta një përvojë shumë pozitive. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Praktikisht CACTTUS-i ka bërë dy zgjidhje në një, atë për Hand Held Unit (HHU) dhe atë që i sinkronizon të dhënat në mes të HHU-së dhe bazës së shënimeve. – Korporata Energjetike e Kosovës

  • CACTTUS-i na ka përmbushur të gjitha kushtet e domsdoshme për zhvillimin e Web Portal-it me shpejtësi dhe me efektivitet. – Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve

  • Qasja profesionale, përpikmëria dhe realizimi i suksesshëm i këtij programi,na ka bindur se CACTTUS është një partner serioz. – Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës

  • Jemi të kënaqur me mënyrën e punës së CACTTUS, me mënyrën e qasjes së tyre ndaj kërkesave tona për ndihmë, si dhe shpejtësinë e reagimit. – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

Blockquote