cacttus logo

Festivali i filmit DokuFest, është është festivali më i madh i filmit në Kosovë. Për çdo vit, ky festival mbushë përplot me shikues kinematë dhe vendet e improvizuara për shafqjen e filmit në qendrën e Prizrenit.

Sikurse viteve të kaluara, edhe këtë vit Cacttus Sha dhe Cacttus Education do të jenë partnerë të Dokufest. Një ndër aktivitetet që do të përkrahet nga Cacttus në bashkëpunim me Technologic është ekspozita Maotik nga artisti francez Mathieu Le Sourd.

Cacttus do të vazhdojë edhe në të ardhmen të mbështesë  organizimin e eventeve të ndryshme me vlerë kulturore.