cacttus logo

CACTTUS nënshkruan kontratë bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë, në Agjencionin e Forenzikës për mirëmbajtjen e paisjeve të prodhuesit Foster and Freeman.

Përmes implementimit të projekteve të ndryshme dhe partneriteteve me vendor dhe ndërkombëtar Cacttus synon të sjellë të rejat mё tё fundit në fushën e teknologjisë, ku  pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje e ka zgjeruar verimtarinë e saj përveç Shqipërisë edhe në Maqedoni

Për të mësuar se si organizata apo biznesi juaj mund të përfitojë nga teknologjitë më të reja, na kontaktoni në: email sales@cacttus.com ; telefon 038 600 624.