cacttus logo
Subscribe to our Newsletter

ÇFARË THONË KLIENTËT TANË PËR NE

Blockqoute
  • Jo vetëm që CACTTUS-i është i shumanshëm dhe tërheqës në biznes, por dhe janë adaptuar shumë shpejt që t’ju përputhen kërkesave tona. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Ka qenë përvojë me vlerë jashtëzakonisht të madhe pasi që e kemi gjetur një trajner shumë të ditur dhe proaktiv që kishte vullnet të jap leksione në shumë ndërtesa edhe pse ishin larg njëra tjetrës. – Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

  • Ne jemi shumë të kënaqur me rezultatet. Pa asnjë dyshim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë CACTTUS Sh.a. për implementimin dhe zhvillimin e sistemeve të ngjashme softuerike. – Albi

  • Projekti përfundoi shumë shpejt dhe ata ishin shumë fleksibil. Entuziazmi dhe krijueshmëria e tyre e bëri bashkpunimin me ta një përvojë shumë pozitive. – Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Betonit

  • Jemi të kënaqur me mënyrën e punës së CACTTUS, me mënyrën e qasjes së tyre ndaj kërkesave tona për ndihmë, si dhe shpejtësinë e reagimit. – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

  • Ne rekomandojmë këtë zgjidhje dhe kompaninë CACTTUS Sh.a., e cila ka treguar profesionalizëm të lartë gjatë implementimit të zgjidhjeve. – Ministria e Financave, Departamenti i Thesarit

  • CACTTUS-i bëri punën tonë më të lehtë me zgjidhjet që na i ofruan. Ne jemi shumë të kënaqur me punën e tyre dhe shpresojmë për të punuar përsëri me ta në të ardhmen. CACTTUS-i ka qenë jashtëzakonisht fleksibil në plotësimin e kërkesave tona. – Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

  • Procesi i punës së tyre ishte jashtëzakonisht i plotë dhe efektiv. Puna e tyre rezultoi në një listë të gjerë dhe të larmishmërisë së pabesueshme të opsioneve për ne. – Zyra e Kryeministrit të Kosovës

Blockquote