cacttus logo

Telekom

 • IPKO NET
 • Kosovo Terrestrial Telecommunication Network
 • Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a.
 • Vala 900

Agjensione Ndërkombëtare dhe Organizata Publike

 • Akademia për Edukim dhe Zhvillim – AED (USAID)
 • Këshilli Danez për Refugjatë (DRC)
 • Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
 • Zyra e Komisionit Evropian (ECLO)
 • Ekipi Planifikues i Bashkimit Europian
 • Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë (EULEX)
 • Programi Ndërkombëtar për Programe Asistuese dhe Trajnuese për Krim dhe Hulumtim (ICITAP)
 • Grupi Ndërkombëtar i Menaxhmentit (IMG)
 • Bordi Ndërkombëtar i Shkëmbimeve dhe Hulumtimeve (IREX)
 • Programi Kosovar i Ndërmarrjeve Private (Booz Allen Hamilton) / (USAID)
 • Baza kryesore e Forcave të NATOs në Kosovë (KFOR H.Q.)
 • Ambasada Norvegjeze në Kosovë
 • Zyra për Zhvillim Ndërkombëtar të Prokurorisë, Asistencës dhe Trajnimit (OPDAT)
 • Organizata Europiane për Bashkëpunim dhe Siguri (OSCE)
 • Save the Children
 • Ambasada Zvicërane
 • UN-HABITAT
 • Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)
 • Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK)
 • Fondi Popullor i Kombeve të Bashkuara (UNFPA)
 • Agjensioni Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)
 • World Learning

Klientë Qeveritar

 • Korporata Energjetike e Kosovës
 • Trusti Pensional i Kosovës
 • Policia e Kosovës
 • Hekurudhat e Kosovës
 • Administrata Tatimore e Kosovës
 • Kosovo Privatization Agency
 • KOSST (Kosovo)
 • Ministria e Bujqësisë (Kosovë)
 • Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve(Kosovë)
 • Ministria e Ekonomisë dhe Financave(Kosovë)
 • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (Kosovë)
 • Ministria e Arsimit dhe Shkencës (Shqipëri)
 • Ministria e Financave (Kosovë dhe Shqipëri)
 • Ministria e Punëve të Jashtme (Shqipëri)
 • Ministria e Shëndetësisë (Shqipëri)
 • Ministria e Punëve të Brendshme (Kosovë)
 • Ministria e Drejtësisë (Kosovë)
 • Ministria e Drejtësisë (Shqipëri)
 • Ministria e Administratës Publike (Kosovë)
 • Komuna e Lipjanit
 • Komuna e Podujevës
 • Komuna e Prishtinës
 • Komuna e Tiranës
 • Zyra e Administrimit Gjyqësor (Kosovë)
 • Parlamenti i Kosovës
 • Zyra e Kryeministrit (Kosovë)

Korporata & Ndërmarrje

 • Alpha Bank
 • American Hospital
 • ArtHouse
 • Banja e Kllokotit
 • BNT Electronics
 • Bosnalijek
 • Coca Cola HBC
 • Datech
 • Delta Security
 • Hotel Sheraton
 • Innovation Center Kosovo
 • Intech +
 • InterEuropa
 • International Commercial Bank
 • IZUM
 • KosovaLive
 • Shoqata Kosovare e Teknologjisë të Informacionit dhe Telekomunikimit – STIKK
 • Kreditimi Rural i Kosovës L.L.C.
 • Lindja Hospital
 • Management and Development Associates (MDA)
 • Microsoft Albania
 • Banka e Re e Kosovës
 • Nova Ljubljanska Banka (NLB) Prishtina
 • Ogechi Health
 • Porsche Albania
 • Pro Credit Bank
 • Raiffeisen Bank Kosovo
 • RTV21
 • Sigal (Uniqa Group Austria)
 • TEB (Türk Ekonomi Bankası)
 • Ujë Rugove
 • University of New York Tirana