cacttus logo

ARK është zhvilluar në mënyrë që të thjeshtojë procesin e shitjes dhe menaxhimit në restaurante dhe/apo kafeteri, duke ofruar një sistem të shpejtë të porositjes, menaxhim të stoqeve, menaxhim të shpenzimeve, menaxhim të stafit, gjenerim të raporteve në korniza të ndryshme kohore, etj. Në 3 versionet më të reja të ARK-së, është paraqitur një dizajn i ri. Disa hapa të tepërt janë larguar në procesin kur bëhet porosia. Po ashtu, procesi i menaxhimit të restaurantit apo kafeterisë është bërë edhe më i lehtë.

Disa nga karakteristikat dhe benefitet kryesore:

 • Ofron automatizim të plotë të punës;
 • Menaxhim të plotë të artikujve;
 • Mundësi të ndarjes së porosisë në dy apo më shumë fatura;
 • Menaxhim të furnitorëve;
 • Lajmërim automatik për mungesë apo sasi të vogël të artikujve;
 • Raportim të saktë grafik dhe numerik (ditor, javor, mujor & vjetor);
 • Mundësi të printimit të porosive individuale;
 • Turbo shitje;
 • Automatizim të punës së menaxherit dhe punëtorëve;
 • Mënjanim të nevojës për monitorim të punëtorëve;
 • Rritje të imazhit të restaturantit apo kafeterisë;
 • Efikasitet të shërbimit ndaj klientit;
 • 100% softuer vendor – Suport Efikas & Mirëmbajtje nga CACTTUS-i

 

ark

 

ARK është në dispozicion edhe për paisjet mobile.

Kliko këtu për t’a shkarkuar aplikacionin.

Screenshot_2015-05-05-14-41-44   Screenshot_2015-05-05-14-42-08