cacttus logo

SMIS bën të mundur menaxhimin e informatave të studentëve të niveleve të ndryshme, duke filluar nga edukimi parashkollor deri tek niveli universitar. Karakteristikat kryesore të tij janë vlerësimi/notimi, përcaktimi i provimeve dhe orareve, kalkulimi i notës mesatare, historia e studentit, postimi i lajmeve relevante, etj.

Disa nga karakteristikat dhe benefitet kryesore të këtij sistemi:

 • Ofron modularitet;
 • Menaxhim të regjistrimit të studentëve;
 • Workflow proces;
 • Menaxhim të Provimeve;
 • Menaxhim të librave;
 • Importim të shënimeve Financiare;
 • Raportim të avansuar;
 • Kërkim të avansuar;
 • Disponueshmëri të të dhënave të studentit;
 • Mundëson bashkëpunim dhe minimizon futjen e shënimeve;
 • Ofron pasqyrën e pagesave të studentit nga sistemi financiar

 

smis