cacttus logo

SMP automatizon procesin e pranimit dhe lëshimit të pacientëve nga klinikat dhe spitalet. SMP thjeshton planifikimin e vizitave mjekësore; pranimin; përcjelljen e trajtimit mjekësor dhe lëshimin e pacientëve, duke i hequr kështu hapat e tepërt. Po ashtu, ky automatizim iu mundëson spitaleve të përcjellin dhe të ruajnë historinë e pacientit, gjë që përbën një ndihmesë të madhe për mjekun që është përgjegjës për diagnostifikimin e pacientit.

Disa nga karakteristikat dhe benefitet kryesore të këtij sistemi:

  • Ofron modularitet (Windows Based Aplikacion);
  • Menaxhim të regjistrimit të pacientit;
  • Menaxhim të regjistrimit të vizitave të pacientit;
  • Menaxhim të shërbimeve & diagnozave shëndetësore;
  • Menaxhim të mjekëve;
  • Menaxhim të njësive shëndetësore;
  • Menaxhim të shfrytëzuesve;
  • Shtypje të Faturës;
  • Pasqyrë të pacientit nga njësitë tjera shëndetësore;
  • Uploadim të fotove

 

smp