cacttus logo

CACTTUS Sh.a.

Vendndodhja: Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i Regjistrimit të Biznesit: 70028321

Numri i TVSH-së: 330066432

Numri Fiskal: 600015665

Informatat e Llogarive Bankare

Emri i Bankës Numri i Llogarisë
NLB 1701001010397998
ProCredit Bank 1110162260000164
Raiffeisen Bank 1501001005661885

CACTTUS Sh.p.k.

Vendndodhja: Tiranë, Shqipëri

Numri i Regjistrimit të Biznesit (NIPT): K61717027K

Informatat e Llogarive Bankare

Emri i Bankës Numri i Llogarisë
Banka Popullore 00116389
ProCredit Bank 10-644528-01-02
Raiffeisen Bank 2103200676

 

kontakti-cacttus

CACTTUS Sh.a.
Rr. Bashkim Fehmiu
Arbëria 3, BC2/11 nr.4
10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

 


View Larger Map

CACTTUS sh.p.k.
Donika Kastrioti
Vila Nr. 9/1
34500 Tirana
Albania