cacttus logo

Konsulentët e CACTTUS dijnë se çfarë duhet të bëhet për të arritur sukses në ndërmarrjët e të gjitha madhësive dhe çfarë nevojitet për të implementuar në mënyrë të suksesshme zgjidhje të menaxhimit të projekteve duke përdorur Microsoft Project Server 2013.

Ne analizojmë dhe i dërgojmë rekomandimet të cilat janë më të përshtatshme për mjedisin e juaj në projektin e serverëve, dhe poashtu nëse kërkohet ne poashtu bëjmë edhe integrim të shërbimeve në server të projekteve dhe SharePoint.

Project Server 2010/2013 është një platformë e menaxhimit të projekteve në ndërmarrje, e cila ju mundëson organizatave që në mënyrë më efektive ta menaxhojnë dhe koordinojnë punën nga projektet e thjeshta e deri tek programet komplekse nepër gjithë projektin, programin, ose ciklin jetësor të portfolios.

Microsoft Project Server punon në bashkëpunim me SharePoint 2010 me qëllim të bashkimit të shërbimeve të platformës bashkëpunuese me mundësi të strukturuara me qëllim të ofrimit të zgjidhjeve të ndryshme në menaxhimin e punës.