cacttus logo

CACTTUS ofron shërbime në ekspertizë të dizajnit për zgjidhje në Re, të cilat mund të ju ndihmojnë organizatave të definojnë strategji dhe plane për adaptimin e Resë në kompaninë e juaj. Inxhinierët tanë aplikojnë metodat e fundit të zhvilluara dhe vegla të cilat ju ndihmojnë organizatave të identifikojnë pjesët e biznesit dhe punës të cilat sjellin më së shumti përfitimi kur migrojnë në Re.

CACTTUS ndjek rrugët më të mira për përshpejtimin e vlerës së realizuar nga zgjidhjet në Re, për të ju ndihmuar organizatave të reduktojnë kostot e rreziqeve të asociuara me konsolidim.

Përvoja e CACTTUS dhe mundësive të klientit përfshijnë:

  • Vlerësimi i Gadishmërisë së Resë Private
  • Shërbime të Vendosjës së Resë Private
  • Integrim të Shërbimeve dhe Menaxhim Hibrid të Resë

 

Informatat e marra nga ne dhe aftësitë e dërgimit në stratëgjitë e juaja të zgjidhjeve në Re ofrojnë:

  • Kostot e reduktuara të infrastrukturës dhe menaxhmentit
  • Shkathtësia e rritur e biznesit duke përdorur mundësitë e virtualizimit
  • Besim në mirëmbajtjen e sigurisë së të dhënave të juaja
  • Sjellje të aplikacioneve ekzistuese dhe shërbimeve për përdoruesit me nivele të definuara të shërbimeve
  • Pajtueshmëri të përmirësuar dhe kontroll brenda murit të juaj të zjarrtë të ndërtuar në platformat më të besueshme të virtualizimit në tërë industrinë
  • Transparencë ndaj efikasitetit në përdorimin e resurseve dhe automatizimit

 

Ne ndërtojmë infrastrukturë në re me produktet dhe metodologjitë më të mira të cilat gjendën momentalisht në treg, siç janë: Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, EMC, IBM, HP, etj.

Ne poashtu ofrojmë shërbime për Re publike siç janë: Office365, Dynamic CRM, Cloud Backup, etj.