cacttus logo

Ne ndihmojmë organizatën e juaj të zgjedh teknologjinë e duhur për BCDR me një çmim të arsyeshëm.

Ekspertët tonë të TI-së do ju ndihmojnë që të zgjedhni zgjidhjen e duhur dhe të krijoni një plan të vazhdimësisë i cili funksionon për organizatën e juaj. I ndihmon organizatës së juaj që ta kthej integritetin e harduerit, softuerit, të dhënave si dhe mundëson vazhdimin e punës më të shpejtë të operacioneve të sistemit dhe poashtu minimizon çdo dëm ndaj reputacionit të juaj.

Ne sigurohemi që rimëkëmbja nga fatkeqësitë dhe plani i vazhdimësisë së biznesit të jenë të përputhur me kërkesat e juaja të biznesit si dhe me mjedisin në të cilin ju operoni.

Me qëllim të mbrojtjës së organizatës së juaj ndaj kërcënimeve potenciale, minimizimi i ndërprerjes dhe humbjeve operacionale, menaxhimit të operacionit të rimëkëmbjes në një mënyrë të organizuar dhe efektive, i lejoni ekspertët tanë të BCDR-së ta bëjnë zgjidhjen e duhur për ju.

Për të gjeneruar të hyra, organizata e juaj duhet të jetë funksionale.