cacttus logo

Monitorimi i performancës përdorët për të matur dhe rregulluar rrjetat dhe dizajnet e sistemeve me rritjen e përdorimit të tyre. CACTTUS ka ekspertizën dhe teknologjinë për të inspektuar rrjetin dhe sistemin e juaj më qëllim të identifikimit të përmirësimeve të mundshme, konstatimit të rëndësisë së tyre dhe implementimit të ndryshimeve të kërkuara.

Ekspertët tonë të lartë të teknologjisë ofrojnë raport të plotë me informata të detajuara për të gjitha sistemet kyçe të cilat mund të përdoren si bazë për të ardhmën në mirëmbajtje, instalim, optimizim dhe ngritje.

Njihemi si lider në Virtulizimin e DataQendrave, VDI, Platforma të të Dhënave, mesazhim, bashkëpunim dhe jemi në gjendje të japim këshilla për këto teknologji kryesore:

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange 2007, 2010, 2013
 • Microsoft SharePoint 2007, 2010, 2013
 • Microsoft Project Server 2007, 2010, 2013
 • Microsoft Dynamics CRM 4, 2011, 2013
 • Office Communications Server, Lync 2010, 2013
 • Microsoft SQL Server 2008, 2012
 • Microsoft Hyper-V and System Center
 • VMware Sphere and VMware View
 • Citrix XenServer and XenDesktop
 • Storage: IBM, HP, EMC

 

Metoda jonë e dëshmuar për kontrollimin e shëndetit të infrastrukturës së TI-së, mbulon një kontroll gjithpërfshirës të të gjithë sistemeve dhe mbulon një rang të gjërë të aspekteve, përfshirë:

 • Instalimi i produkteve & rishikimi i konfigurimit
 • Rishikim i arkitekturës dhe dizajnit
 • Planifikim i kapacitetit
 • Rishikim i praktikave më të mira
 • Procedura operacionale
 • Verifikim i rimëkëmbjes nga fatkeqësitë
 • Rishikim i performancës së sistemeve