cacttus logo

Eksperienca jonë e gjërë me institucione qeveritare është një avantazh që na ndihmon të përformojmë në një nivel shumë më të lartë, me një shpejsi më të madhe. Shumë ministri, organizata qeveritare dhe departamente të tjera kyqe të qeverisë kanë qenë klientë tanë që nga hera e parë që kanë shkelur pragun e dërës sonë. Ekspertiza jonë e gjërë e cila në shumë raste paraprihet nga një zgjidhje në teknologji informative e ofruar nga ne dhe konfidencialitet i plotë në rastet e zgjidhjeve të ndjeshme, janë disa nga arsyet më kryesore pse klientët e institucioneve qeveritare qëndrojnë me ne.

Deri tani, kemi trajnuar klientë qeveritar të ndryshëm përfshirë:

 • Ministria e Financave
 • Ministria e Administrimit Publik
 • Ministria e Drejtësisë
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • Zyra e Kryeministrit
 • Departamenti i Drejtësisë
 • Administrata Tatimore e Kosovës
 • Policia e Kosovës
 • Zyra e Administrimit Gjyqësor
 • Korporata Energjetike e Kosovës
 • Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës

 

Me klientë qeveritarë ne poashtu e kemi mundësinë e aplikimit të kuponave vjetor të Microsoftit, për programe të ndryshme trajnuese të cilat mund të jenë të nevojshme për stafin e TI-së të institucioneve të ndryshme.